Odškodnina – kaj je odškodnina in kako vam lahko pomaga Odškodnina Planinšec?

Odškodnina je pojem, ki ponazarja denarno nadomestilo za škodni dogodek in premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki je nastala zaradi škodnega dogodka. Za pridobitev odškodnine je bistveno, da so izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji za njeno izplačilo.

V našem pravnem redu je odškodnina pravica, ki jo ima oškodovanec, da se mu povrnejo stroški za utrpelo škodo, pogoje za pridobitev pa določa zakon. Pomembno je, da škodni dogodek tudi ustrezno dokažemo, saj se nam v nasprotnem primeru ne obeta izplačilo odškodnine. Pri dokazovanju upravičenosti do izplačila dohodnine gre za izpolnjevanje pogojev, ki so potrebni za ugotovitev odškodninske odgovornosti.

Za več informacij glede odškodnin se lahko obrnete na strokovnjake iz podjetja Odškodnina Planinšec.

Poslovna ženska
Pridobitev odškodnine
Za pridobitev odškodnine morajo biti izpolnjeni trije pogoji

Kateri so pogoji za pridobitev odškodnine?

Prvi pogoj za pridobitev odškodnine je ta, da obstaja škoda, ki mora biti resnična in dokazljiva. Drugi pogoj se nanaša na protipravnost, kar pomeni, da mora škoda nastati na podlagi protipravnega ravnanja, hkrati pa mora obstajati tudi vzročna zveza med ravnanjem povzročitelja škode in samo škodo. Tretji pogoj pa je, da obstaja krivdno ravnanje. Odškodnina Planinšec vam lahko pomaga in svetuje pri pridobivanju odškodnine.

V katerih primerih lahko oškodovanec zahteva odškodnino?

Odškodninski zahtevek je upravičen v primeru, ko nam oseba povzroči določeno škodo, ki jo lahko dokažemo. Omeniti je treba, da v slovenskem pravnem redu odškodnina ni prva izbira pri popravljanju posledic škodnega dogodka, saj zakon prepisuje, da je treba najprej povrniti prvotno stanje (torej stanje pred škodnim dogodkom).

Ne glede na to, ali je škodni dogodek povzročil premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, se odškodnina uveljavlja na podlagi odškodninskega zahtevka. Ta zahtevek je uperjen zoper osebo, ki je odgovorna za škodni dogodek. Odškodnino izplača zavarovalnica, pri kateri ima povzročitelj škode odprto zavarovalno polico. V nasprotnem primeru se zadeva rešuje v sodnem postopku na sodišču.

zavarovalnica-izplacilo
Odškodnino vam izplača vaša zavarovalnica

V katerih primerih se lahko zahteva odškodnina za škodni dogodek?

Odškodnina se lahko zahteva za vsak škodni dogodek, ki je povzročil negativne posledice. V primeru nastanka materialne škode, ki nastane zaradi poškodbe ali uničenja ali manjvrednosti stvari, izgubljenega dobička, stroškov popravila in podobno, se odškodnina smatra kot denarni nadomestek za povračilo poškodovanih stvari v prvotno stanje. V primeru nepremoženjske škode pa se odškodnina izplača za duševne bolečine ali fizične poškodbe, ki ste jih utrpeli zaradi škodnega dogodka.

Kako visoka je lahko odškodnina?

Ko stranke kontaktirajo Odškodnino Planinšec, največkrat sprašujejo po tem, kako visoko bo izplačilo odškodnine. Naši strokovnjaki jim svetujejo, naj ukrepajo takoj in čim prej zberejo potrebno dokazno gradivo, ki se priloži k odškodninskemu zahtevku. Bistveno je, da se najprej ugotovi upravičenost do izplačila odškodnine, ta korak pa je ključen za nadaljnji proces. Višina izplačila odškodnine je pogojena s temeljnimi odškodninskimi načeli. Prvo načelo je načelo popolne škode, drugo načelo pa je načelo primerne in pravične odškodnine. Višina odškodnine mora odražati dejansko škodo in ne sme predstavljati neupravičene obogatitve oškodovanca. Omenjeno temeljno načelo velja tako za nepremoženjsko kot tudi za premoženjsko škodo.

Načelo popolne odškodnine narekuje, da mora biti izplačilo odškodnine tako visoko, da postane premoženjski položaj oškodovanca takšen, kakršen je bil pred nastankom škodnega dogodka (torej škodni dogodek ne bi smel imeti vpliva na premoženjsko stanje oškodovanca). To načelo se upošteva tedaj, ko je bila oškodovancu storjena premoženjska škoda.

V primeru nepremoženjske škode pa se upošteva načelo individualizacije, ki narekuje, da je treba vsak primer ovrednotiti posebej in preučiti upravičenost do izplačila odškodnine. V zakup je treba vzeti tudi objektivno pogojenost izplačila odškodnine. Na podlagi načela individualizacije je tako bistveno, da se ugotavljata trajanje ter intenzivnost fizičnih in duševnih bolečin, ki jih je povzročil škodni dogodek. Preučiti je treba tudi vse okoliščine, zaradi katerih je prišlo do škodnega dogodka, ter izključiti krivdo in malomarnost oškodovanca. Na drugi strani pa načelo objektivnosti narekuje na to, da se višina odškodnine določi glede na pomen prizadete dobrine in sam namen odškodnine. Nepremoženjska škoda je škoda, ki se nanaša na pretrpljene telesne bolečine in vse nevšečnosti, ki jih je povzročilo zdravljenje.

Za več informacij se lahko obrnete na podjetje Odškodnina Planinšec.

Kako vam lahko pomaga Odškodnina Planinšec?

Odškodnina Planinšec je ekipa strokovnjakov s področja odškodninskega prava, ki se že vrsto let ukvarja z različnimi področji in pridobivanjem odškodnin v številnih škodnih dogodkih. Smo profesionalni, pravočasni in svojim strankam nudimo podporo ne glede na zahtevnost primera vse do izplačila odškodnine. Strankam zagotavljamo zadovoljstvo, saj se poplačamo šele v primeru uspeha.

Odškodnina Planinšec zaposluje priznane pravnike za odškodnine, pomoč pa nudimo po vsej Sloveniji. Svojim strankam nudimo vrhunske in brezplačne nasvete. Naši pravniki so izredno profesionalni, zanesljivi in zaupanja vredni. Pri Odškodnini Planinšec svoje stranke obravnavamo individualno in se posvetimo vsaki posebej. Že med samim postopkom zdravljenja vam pomagamo in svetujemo, če je treba, pa vas zagovarjamo tudi v sodnem procesu. S strankami gradimo trdne in zaupanja vredne odnose, ki temeljijo na dolgoročnem sodelovanju in spoštovanju, naša najboljša reklama pa so zadovoljne stranke, ki se vedno znova vračajo k nam. Praksa in delovne izkušnje so tiste, zaradi katerih je Odškodnina Planinšec na svojem področju že vrsto let v samem vrhu.

Mobilni telefon
Prenosnik
Poslovna obleka
V našem podjetju Odškodnina Planinšec stranke obravnavamo individualno