Odškodnina za poškodbo pri delu

Če ste se med delom poškodovali, vam pripada odškodnina za poškodbo pri delu, a morajo biti za pridobitev seveda izpolnjeni določeni pogoji. V primeru poškodbe pri delu vam odškodnino vrne zavarovalnica, pri kateri ima vaš delodajalec sklenjeno zavarovalno polico. Odškodnino za poškodbo pri delu torej dejansko prejmete na podlagi zavarovanja odgovornosti za poškodbe pri delu. Poleg odškodnine vam lahko pripada tudi invalidnina ali dnevna odškodnina, omenjene pa prejmete na podlagi kolektivnega nezgodnega zavarovanja.

Odškodnina za poškodbo pri delu
Telefonski pogovor
Po poškodbi pri delu nas kontaktirajte za več informacij

Na kaj je treba biti pozoren, ko želite izplačilo odškodnine za poškodbo pri delu?

Bistveno je, da po nezgodi ravnate pravilno in hitro ukrepate. Svetujemo vam, da po poškodbi pri delu kontaktirate Odškodnino Planinšec, ki vam bo dala jasne napotke, kako je treba postopati za pridobitev visoke odškodnine za poškodbo pri delu. Naši strokovnjaki vam bodo brezplačno svetovali in vam dali pravne nasvete, zato nas čim prej kontaktirajte.

Kaj vse potrebujete za pridobitev odškodnine za poškodbo pri delu?

Zahtevek za uveljavitev odškodnine za poškodbo pri delu mora vsebovati kar nekaj različnih obrazcev in dokumentov. Eden izmed njih je izpolnjeni obrazec R8, ki ga izpolni vaš delodajalec. Potrebne so tudi izjave prič in poškodbeni list ter vsa dokazila o bolniškem staležu, vključno z izvidi zdravnikov. Poleg omenjenih dokumentov morate priložiti tudi dokazila o nižjih dohodkih, ki ste jih prejeli zaradi bolniškega staleža, med ta dokazila pa štejemo vaše plačilne liste ter ostala dokazila o izgubi dohodka, če zaradi poškodbe pri delu niste mogli normalno opravljati svojega dela. Priložiti je treba še fotokopijo potrdila pogodbe o zaposlitvi in dokaz o tem, da ste bili zaradi poškodbe nesposobni opravljati tudi druga opravila, kot so hobiji, ukvarjanje s športom itd.

Kako ugotoviti, ali vam pripada odškodnina za poškodbo pri delu?

Če se sprašujete, ali ste upravičeni do odškodnine za poškodbo pri delu, se obrnite na Odškodnino Planinšec. V grobem pa se držite nasveta, da morate pisno utemeljiti, zakaj vam odškodnina za poškodbo pri delu pripada ter da do nesreče ni prišlo zaradi vaše malomarnosti. Bistveno je, da je poškodba pri delu tudi strokovno pravno argumentirana, saj vam pravno mnenje bistveno poveča možnosti za prejem visoke odškodnine za poškodbo pri delu.

Da vam pripada odškodnina za poškodbo pri delu morate le to tudi pisno utemeljiti
Poškodba komolca pri delu
Poleg odškodnine za poškodbo pri delu lahko prejmete tudi invalidnino

Ali za poškodbo pri delu prejmem tudi invalidnino za hude telesne poškodbe?

V primeru, da ste pri poškodbi pri delu utrpeli hude zdravstvene posledice, lahko poleg odškodnine za poškodbo pri delu prejmete tudi invalidnino. Invalidnina vam pripada tudi, če ste za nezgodo krivi sami. Invalidnina se izplača na podlagi nezgodnih zavarovalnih polic, Odškodnina Planinšec pa poskrbi za vaš zahtevek.

Kaj pa v primeru, ko ste utrpeli velik izpad dohodka?

V primeru izpada dohodka zaradi bolniške odsotnosti vam pripada tudi odškodnina iz tega naslova. Ta odškodnina se izplača ločeno od odškodnine za poškodbo pri delu. Za prejem odškodnine je treba dodati od tri do šest plačilnih listin ali drugih dokazil, ki pričajo o nezgodi in bolniškem staležu.

Zakaj izbrati odškodninsko podjetje Odškodnina Planinšec?

Odškodnina Planinšec na trgu posluje že vrsto let. Naše odškodnine so izredno visoke, ker vsak odškodninski zahtevek obravnavamo individualno, hkrati pa ga primerjamo in vrednotimo na podlagi več sodb in sklepov, pri katerih so bile na slovenskih sodiščih izplačane najvišje odškodnine za poškodbo pri delu. Odškodnina Planinšec se ravna po digitalnem programu PisRS, ki omogoča vpogled v vse primere in njihovo denarno ovrednotenje, kar pomeni, da redno spremljamo prakso sodišč.

Naša odškodninska pisarna Odškodnina Planinšec zaposluje strokovnjake s področja odškodninskega prava. Slednji dosegajo izredno visoke odškodnine, ker vsak odškodninski zahtevek vrednotijo na podlagi primerljivih zahtevkov in točno vedo, kakšne odškodnine lahko dosežejo, če so zahtevki ustrezno argumentirani. Praksa in delovne izkušnje so torej tiste, zaradi katerih je Odškodnina Planinšec na svojem področju v samem vrhu.

Odškodnina Planinšec zaposluje priznane pravnike za odškodnine, pomoč pa nudimo po vsej Sloveniji. Svojim strankam nudimo vrhunske in brezplačne nasvete, naš način izdajanja računov za storitve pa se nanaša na uspeh pri doseganju visokih zneskov odškodnin, saj se poplačamo šele v primeru uspeha in zadovoljstva stranke. Če želite dobiti visoko odškodnino za poškodbo pri delu, nas nemudoma kontaktirajte.

Naši pravniki so izredno profesionalni, zanesljivi in zaupanja vredni. Pri Odškodnini Planinšec svoje stranke obravnavamo individualno in se posvetimo vsaki posebej. Že med samim postopkom zdravljenja vam pomagamo in svetujemo, po zaključenem zdravljenju pa v vašem imenu izpolnimo in oddamo odškodninski zahtevek. Če niste prepričani, na kakšen način se ta izpolni ali vas zanima okvirni izračun najvišje možne odškodnine za vaš primer, se nemudoma obrnite na Odškodnino Planinšec in z veseljem vam bomo pomagali ter svetovali. Zapomnite si, da je višina vaše odškodnine odvisna od strokovnjaka, ki vas zastopa, in njegovega znanja.

Strokovnjaki v naši pisarni strankam svetujejo že med samim procesom zdravljenja, saj je takrat najpomembnejše, da dobijo dokazno gradivo, ki ga kasneje priložijo k zahtevku. Hitreje, kot ukrepate, višjo odškodnino za poškodbo pri delu lahko pričakujete.

S strankami gradimo trdne in zaupanja vredne odnose, ki temeljijo na dolgoročnem sodelovanju in spoštovanju.