Odškodnina za zdravniško napako

Pri izplačevanju odškodnine za zdravniško napako in definiciji zdravniške napake sta si pravna teorija in sodna praksa enotni. Definicija zdravniške napake se nanaša na to, da so nastale negativne posledice na človeškem zdravju zaradi malomarnosti in nestrokovnosti zdravnika. Druga oblika zdravniške napake pa se nanaša na to, da je zdravnik v človeško telo posegal brez predhodne privolitve in o posledicah posega ni bil predhodno informiran.

Odškodnina za zdravniško napako
Izdaja zdravil
Zdravniška napaka je tudi napaka pri izdajanju napačnih receptov za zdravila

Kaj je zdravniška napaka in v katerem primeru prejmete odškodnino za zdravniško napako?

Pri zdravniški napaki gre za nepričakovan in nenačrtovan dogodek, ki pusti posledice in povzroči škodo na zdravju človeka. Gre za napake v diagnostičnem postopku, napake pri izdajanju napačnih receptov za zdravila, izvedbe napačnih načinov zdravljenja in ukrepov, opustitve ukrepa v neprimernem času in podobno. Če zdravnik ne ravna skladno s pravili stroke, lahko bolnik za njegovo nepravilno ravnanje prejme odškodnino za zdravniško napako. Odškodnina za zdravniško napako pa ni odvisna od tega, ali je odgovornost obravnavana pogodbeno ali nepogodbeno. Omeniti je treba, da ni vsako poslabšanje stanja bolnika tudi zdravniška napaka. Tudi zapleti med operacijo niso razumljeni kot zdravniške napake, zaplet pa je definiran kot dogodek, ki se zgodi med zdravljenjem (ki je potekalo strokovno in pravilno) in je nepričakovan ter ga ni možno preprečiti. Med zdravniške napake ne štejemo napak, ki so nastale zaradi zapletov med ali po zdravljenju bolnika, če je zdravnik ob tem ravnal skladno s pravili škode.

Kdaj ste upravičeni do odškodnine za zdravniško napako?

Odškodnino za zdravniško napako pacient prejme v primeru, ko se mu je zaradi zdravljenja dodatno poslabšalo zdravstveno stanje, torej mu je zdravljenje naredilo dodatno škodo. Za prejem odškodnine za zdravniško napako morate odškodninski zahtevek oddati pri zavarovalnici, pri kateri ima zdravstvena ustanova, v okviru katere ste se zdravili, odprto zavarovalno polico.

Pomembno je, da pred vložitvijo zahtevka za odškodnino za zdravniško napako kontaktirate strokovnjaka za odškodnine, saj je treba upoštevati precej elementov. Odškodnina Planinšec je ekipa strokovnjakov, ki že vrsto let svetuje svojim strankam. V prvem koraku se je treba posvetovati z zdravnikom, ki vas je zdravil, in zdravljenje nadaljevati pravilno, da se minimizira škoda na zdravju. V naslednjem koraku mora pacient zbrati vso zdravstveno dokumentacijo, ki bo služila kot dokazno gradivo pri izplačilu odškodnine za zdravniško napako. Dokazati je namreč treba, da je nepravilno zdravljenje dejansko pustilo negativne posledice na zdravju pacienta, najboljše dokazilo pa so seveda zdravniški izvidi.

Zavedati se je treba, da odškodnine za zdravniško napako ne prejmete s strani zdravnika, ki je napako naredil, ampak je za škodo odgovorna zdravstvena ustanova, v kateri je zdravnik zaposlen. Če pacientu kljub ustreznim dokazom ne uspe pridobiti izplačila odškodnine za zdravniško napako, lahko zdravstveno ustanovo toži in odškodnino za zdravniško napako prejme prek sodne poti.

Ob vložitvi zahtevka za odškodnino za zdravniško napako morate opraviti tudi zdravstvene preglede, ki jih izvedejo sodni izvedenci z namenom ugotavljanja vašega zdravstvenega stanja. Podlaga za odškodnino je lahko nepogodbena ali pogodbena, med njima pa obstaja določena razlika. Če je odgovornost nepogodbena, velja, da nastopi takrat, ko subjekta v nastanku škodnega dogodka nista bila v pogodbenem razmerju, pri pogodbeni odgovornosti pa velja, da je nastala škoda kršitev obveznosti, zapisanih v pogodbi. Omeniti je treba, da lahko oškodovanec odškodnino za zdravniško napako zahteva samo v primeru, ko gre za deliktno podlago škode. Če gre za škodo, ki je nastala na podlagi pogodbenega premoženja in škoda sama po sebi ni premoženjska, oškodovancu ne pripada odškodnina za zdravniško napako.

Kakšen je zastaralni rok za pridobitev odškodnine za zdravniško napako?

V primeru deliktne odgovornosti za škodo je zastaralni rok za odškodninsko terjatev do 3 leta od trenutka, ko je oškodovanec izvedel za škodo in največ 5 let od nastanka škode. Če gre za nastalo škodo in hkratno kršitev obveznosti iz naslova pogodbenega razmerja, pa odškodninska možnost zastara v času, ki je določen za zastaranje pogodbene obveznosti.

Podpis odškodnine za zdravniško napako
Odvetniška pisarna Odškodnina Planinšec
Strokovnjak pisarne Odškodnina Planinšec vas bo vodil in vam svetoval skozi celoten proces

Zakaj pri pridobivanju odškodnine za zdravniško napako izbrati Odškodnino Planinšec?

Odškodnina Planinšec zaposluje strokovnjake s področja odškodninskega prava, ki že vrsto let delujejo po vsej Sloveniji. Odškodnina Planinšec se lahko pohvali z visokimi zneski izplačanih odškodnin za zdravniško napako, saj vsak primer obravnavamo kot individualen ter ga primerjamo z najzahtevnejšimi primeri s sodišč in s sodno prakso. Za vsak primer že vnaprej ocenimo, kolikšen je najvišji možen znesek izplačila odškodnine za zdravniško napako, svojim strankam pa zagotavljamo zadovoljstvo.

Pridobitev odškodnine za zdravniško napako je zahteven in kompleksen postopek, ki zahteva precej znanja in izkušenj. Svetujemo vam, da nas kontaktirate takoj, ko posumite, da je vaš zdravnik pri svojem delu naredil napako. Naš strokovnjak bo najprej preučil vaš primer in ugotovil, ali je napaka dejansko skladna z definicijo zdravniške napake, iz naslova katere lahko prejmete odškodnino za zdravniško napako. Nato vas bo vodil in vam svetoval skozi celoten proces od vložitve zahtevka za odškodnino za zdravniško napako pa vse do visokega izplačila odškodnine. Zagotavljamo vam zadovoljstvo, saj se poplačamo šele v primeru uspeha.