Kaj je odškodninska tožba in zakaj se je smiselno odločiti za njo?

V primeru, da smo utrpeli nezgodo v prometni nesreči ali na delovnem mestu in se pri tem poškodovali, je prvi običajen in smiseln korak ta, da s pomočjo našega pravnika vložimo odškodninski zahtevek. Ta se običajno vloži na zavarovalnico povzročitelja oziroma odgovorne osebe, kar imenujemo izvensodni postopek.

Kadar ne pride do dogovora v izvensodnem postopku, torej zavarovalnica ne dosodi v naš prid in ne pride do izplačila odškodnine oziroma je ta prenizka, je naslednja in edina možnost za pravično odškodnino odškodninska tožba zoper zavarovalnico oziroma odgovorno osebo.

Z odškodninsko tožbo torej dosežemo nadomestilo za utrpelo škodo, tj. za vso nastalo materialno in nematerialno škodo, kot so telesne ter duševne bolečine.

Odškodninska tožba
Ko ne pride do dogovora v izvensodnem postopku je odškodninska tožba edina možnost
Zdravstvena dokumentacija
Za neuspeh izvensodne poravnave je tudi površnost ali neupoštevanje zdravstvene dokumentacije

Kakšni so najpogostejši razlogi za neuspeh na izvensodnih poravnavah?

Okoliščine nesreče, tako prometne, predvsem pa delovne, so mnogokrat zapletene, s pomanjkljivimi dokazi in nemalokrat v škodo oškodovanca, saj njegove besede, izkušnje, opis dogodka in mnenje ne zadostujejo za uspešno razrešitev.

Eden izmed razlogov za neuspeh izvensodne poravnave je premajhna odškodnina, ki jo ponudi zavarovalnica. Drugi se nanaša na vprašanje krivde, ki jo včasih zavarovalnica neupravičeno dosodi oškodovancu, tretji pa na površnost ali neupoštevanje dokaznega materiala in zdravstvene dokumentacije. V določenih primerih se lahko z vložitvijo tožbe izognemo tudi zastaranju svojega primera.

Na koga se naslovi odškodninska tožba?

Odškodninsko tožbo se naslovi na določeno pravno ali fizično osebo, ki je povzročila nesrečo oziroma je za njen nastanek odgovorna.

Kako je s stroški v odškodninski tožbi?

Odškodninska tožba vključuje zastopanje in strokovno vodenje ter pomoč strokovnjaka, zato so tovrstni stroški mnogo višji kot pri izvensodni poravnavi.

Ravno tako se v tovrstne sodne postopke zelo pogosto vključi sodne izvedence, kar je ravno tako strošek oškodovanca.

Dodatno je seveda potrebno plačilo obvezne sodne takse, ki ga prav tako poravna vlagatelj oziroma oškodovanec.

Končnega zneska celotnega postopka pred zaključkom ne boste vedeli, zato vam svetujemo, da se pred vložitvijo odškodninske tožbe natančno pogovorite tudi o svojih stroških. Tako lahko pridobite vsaj okvirno oceno stroškov, ki vam bo služila za lažjo predstavo in orientacijo.

Z našim pravnikom je priporočljivo določiti dejstva in v prvi vrsti presoditi, ali se je smiselno odločiti za tožbo in kakšni bodo skupni končni stroški. Nič ni narobe, če za posvet pridobite tudi drugo mnenje.

Kaj vse je sestavni del odškodninske tožbe?

Vsaka tožba mora vsebovati:

  • glavni zahtevek, v katerem so podana vsa dejstva ter dokazni dokumenti v prid našemu primeru;
  • vse podatke, ki so v skladu z Zakonom o pravdnem postopku (ime in priimek stranke, ime pristojnega sodišča, predmet spora …);
  • točno določen in zahtevan končni rezultat ter cilj odškodninske tožbe;
  • poravnana sodna taksa ob njeni vložitvi.

Kaj je ključnega pomena za uspešno odškodninsko tožbo?

V prvi vrsti je zagotovo najpomembnejša pomoč resnično dobrega, strokovnega ter zanesljivega strokovnjaka. Visoka odškodnina Planinšec je podjetje, ki temeljito preuči vaš primer, kakovostno, natančno in utemeljeno pripravi odškodninsko tožbo ter stori vse, kar je v njegovi moči, da vam pomaga do upravičene odškodnine, ki vam zagotovo pripada.

Odškodninska tožba
Odškodnina Planinšec vam lahko pomaga.