Višina odškodnine

Velikokrat se stranke, ki so utrpele škodni dogodek, sprašujejo, kakšna je višina odškodnine, ki jo lahko prejmejo. Za čim višje izplačilo odškodnine je zelo pomembno, kako stranke ravnajo takoj po škodnem dogodku. Zato jim svetujemo, da čim prej kontaktirajo strokovnjaka za odškodnine, saj je ravnanje po škodnem dogodku bistvenega pomena za višino odškodnine.

Stranke pogosto, preden ukrepajo, čakajo, da se zdravljenje zaključi. Omenjen pristop je napačen, saj se dokazno gradivo zbira že na sami lokaciji škodnega dogodka in v trenutku, ko je do škodnega dogodka prišlo. Hitro ukrepanje je smiselno zato, da se pridobi čim več dokazov o nastalem škodnem dogodku, čeprav se odškodninski zahtevek vloži šele po končanem zdravljenju.

Višina odškodnine
Zlom noge
Višina odškodnine pri klasičnem zlomu znaša od 4000 do 15.000 EUR

Kakšna je okvirna višina odškodnine?

Višina odškodnine se v grobem določa na podlagi stopnje poškodbe, ki jo je utrpel oškodovanec. Če gre za blago obliko poškodbe, je višina odškodnine navadno nižja kot v primeru, ko je poškodba hujša. Kljub temu pa se je dobro zavedati, da oškodovancu že v primeru obiska bolnišnice ali osebnega zdravnika pripada odškodnina v vrednosti najmanj 1000 evrov.

Če gre pri oškodovancu za klasičen zlom, ki se zaceli v roku enega ali dveh mesecev, oškodovancu pripada višina odškodnine od 4000 do 15.000 evrov.

Za natrgane mišice ali kompleksen zlom lahko oškodovanec prejme tudi do 25.000 evrov odškodnine. Če je oškodovanec utrpel udarnino, ki je definirana kot lažja oblika poškodbe, lahko zanjo prejme med 1200 in 14500 evri odškodnine. Kje znotraj tega razpona bo višina odškodnine, pa je odvisno predvsem od časa in postopka zdravljenja, dodatnih duševnih težav in podobno.

Višina odškodnine za opekline ali za polito kislino je od 4000 do 100.000 evrov, odvisno od dela in površine telesa. Če pa je oškodovanec zaradi poškodbe ostal na invalidskem vozičku, lahko v tem primeru pričakuje invalidnino, ki znaša tudi do 500.000 evrov.

Katere vrste poškodb vse poznamo?

Sodna praksa je poškodbe umestila v različne vrste, in sicer glede na stopnjo težavnosti. Med zelo lahke poškodbe uvrščamo odrgnine, udarnine, lahke zvine in podobno. Med lahke poškodbe uvrščamo lažje rane, zlome zvine itd. Naslednja stopnja so srednje hude poškodbe, med katere štejemo natege vezi, pretrese možganov z daljšo nezavestnostjo, srednje težke zlome, natrgane mišice in drugo.

Naslednja kategorija so hude poškodbe, med katere štejemo odstranitev določenih notranjih organov, kompleksne operacije in podobno. Zelo hude poškodbe so poškodbe, pri katerih je potrebna večkratna operacija ali pa gre za poškodbe s trajnimi posledicami. Naslednja kategorija so izredno hude poškodbe, v to kategorijo pa v praksi sodijo razne amputacije. Zadnja kategorija pa je težka invalidnost, za katero lahko oškodovanec prejme invalidnino.

Zakaj pri nas dosegamo visoke zneske odškodnin?

Visoka odškodnina Planinšec na slovenskem trgu deluje že vrsto let. Visoke zneske odškodnin dosegamo zato, ker vsak odškodninski zahtevek ovrednotimo v primerjavi z drugimi iz sodne prakse in na ta način ugotovimo, kako je najbolje postopati v specifičnem primeru.

Če želite hitro in strokovno obravnavo, čim prej po škodnem dogodku kontaktirajte Visoko odškodnino Planinšec, ki vam bo na podlagi dolgoletnih izkušenj znala svetovati in vam pomagala do maksimalne višine odškodnine.

Odškodnina za zlom roke
Pri Visoki odškodnini Planinšec odškodninski zahtevek ovrednotimo iz sodne prakse